Steun ons

Wilt u een steentje bijdragen aan het welzijn van deze dieren zodat zij, evenals uw eigen huisdieren, een heerlijk leven krijgen, dan kunt u dat doen door een bijdrage te storten op bankrekening NL96 TRIO 0198 4304 34, ten name van Stichting Kansarme Dieren.
Onze Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 51808218.

De Belastingdienst heeft stichting Kansarme Dieren, met als vestigingsplaats Eck en Wiel, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie voor meer informatie: www.anbi.nl

Donateur/ adoptant

U kunt ook donateur/ adoptant worden van één van de katten, dit houdt in dat u minimaal 30 euro per jaar doneert.

Een diabeteskat is relatief duur in de verzorging omdat hij speciaal voer moet hebben, insuline (+ spuiten) en testmateriaal. Omdat wij alleen oude en chronisch zieke katten opvangen zijn de dierenartskosten erg hoog. Daar komen nog de kosten van medicijnen en dieetvoer bij. We willen graag nog meer katten helpen, maar daar is geld voor nodig. Donatie of adoptie is bedoeld om de medische kosten van de opvangkatten te kunnen betalen.

Iedere donatie of gift gaat voor 100% naar de opvang, verzorging en medicijnen van de dieren.

Verder is het mogelijk om een regeling te treffen voor uw huisdier(en) wanneer u daar niet meer toe in staat bent en geen andere opvang heeft.

Zooplus

naar de website van Zooplus Onze stichting is partner geworden bij de webwinkel Zooplus. Wij ontvangen van de bestellingen die via deze link besteld worden een bedrag. »Naar de website van Zooplus of klik op het logo.


 Valid XHTML 1.0 Transitional