Steun ons

Wilt u een steentje bijdragen aan het welzijn van deze dieren zodat zij, evenals uw eigen huisdieren, een heerlijk leven krijgen, dan kunt u dat doen door een bijdrage te storten op bankrekening NL03 RBRB 8836 2671 65 ovv Stichting Kansarme dieren.
Onze Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 51808218.

De Belastingdienst heeft stichting Kansarme Dieren, met als vestigingsplaats Tiel, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RSIN dan wel het fiscaal nummer van de Stichting is: 8501.80.648. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie voor meer informatie: www.anbi.nl

Donateur/ adoptant

U kunt ook donateur/ adoptant worden van één van de katten, dit houdt in dat u minimaal 30 euro per jaar doneert.

Een diabeteskat is relatief duur in de verzorging omdat hij speciaal voer moet hebben, insuline (+ spuiten) en testmateriaal. Omdat wij alleen oude en chronisch zieke katten opvangen zijn de dierenartskosten erg hoog. Daar komen nog de kosten van medicijnen en dieetvoer bij. We willen graag nog meer katten helpen, maar daar is geld voor nodig. Donatie of adoptie is bedoeld om de medische kosten van de opvangkatten te kunnen betalen.

Iedere donatie of gift gaat voor 100% naar de opvang, verzorging en medicijnen van de dieren.

Verder is het mogelijk om een regeling te treffen voor uw huisdier(en) wanneer u daar niet meer toe in staat bent en geen andere opvang heeft.

Samen staan we sterk, help ons diabeteskatten redden

Kun jij 1 euro per maand missen?

Wil je ons helpen eigenaren van diabeteskatten te ondersteunen? Stoffel Het 1 euro Stoffel*fonds

Steeds meer krijgen wij aanvragen vanuit de regio om diabeteskatten op te vangen, vaak nog jonge katten die door persoonlijke omstandigheden niet bij de eigenaar kunnen blijven en dan als uiterste optie bij de dierenarts ter euthanasie worden aangeboden. Soms ontbreekt ook het geld bij deze eigenaren om de kosten te kunnen betalen.
Maar ook wij hebben beperkte opvangcapaciteit en onze financiële middelen komen uit donaties, adoptanten en acties op facebook.

Dit gaat ons enorm aan het hart en daarom hebben wij het volgende bedacht: wij kunnen vanuit het Stoffelfonds de eigenaren met beperkte financiële middelen voor de eerste periode ondersteunen met middelen, zoals insuline en spuiten, èn adviseren over het spuiten e.d. En de kat kan gewoon bij de eigenaar blijven. Dat is het beste voor de kat en voor de eigenaar.

Alleen...wij hebben het geld van donaties en adoptanten zelf veel te hard nodig om deze kosten erbij te nemen. Onze dierenartskosten alleen al bedroegen in 2017 10.000 euro!

Zodoende hebben wij het Stoffelfonds* opgericht voor dit speciale ondersteuningsdoel.

Kun jij 1 euro per maand missen? Stort dan een automatische incasso op van Stichting Kansarme Dieren! NL03 RBRB 8836 2671 65 t.n.v. Stichting Kansarme Dieren in Tiel onder vermelding van 1 euro Stoffelfonds.
Met dat geld help je ons en de suikerkatten direct!
* Het verhaal van Stoffel is te vinden onder de link Stoffelfonds.

Zooplus

naar de website van Zooplus Onze stichting is partner geworden bij de webwinkel Zooplus. Wij ontvangen van de bestellingen die via deze link besteld worden een bedrag. »Naar de website van Zooplus of klik op het logo.


 Valid XHTML 1.0 Transitional