Disclaimer
Stichting Kansarme Dieren werkt conform een privacy protocol. U kunt het privacy protocol hier bekijken.

Stichting Kansarme Dieren
Privacy protocol

Hier vind u het privacy protocol van stichting Kansarme Dieren. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door stichting Kansarme Dieren.

Inleiding
In dit privacy protocol - de privacyverklaring - leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoudsopgave
1. Stichting Kansarme Dieren
2. Doel gegevens
3. Ontvangers
4. Opslag periode
5. Beveiliging
6. Rechten
7. Plichten

1. Stichting Kansarme Dieren
U leest op dit moment de privacyverklaring van stichting Kansarme Dieren. De stichting is opgericht om hulp te bieden aan moeilijk of niet plaatsbare dieren. Voor deze dieren is in onze regio geen opvang.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door stichting Kansarme Dieren verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u wensen rondom persoonlijke gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u vragen heeft omtrent het gebruik van uw gegevens door stichting Kansarme Dieren, neemt u dan gerust contact op via e-mail info@kansarmedieren.nl of gebruik te maken van het contactformulier op de website www.kansarmedieren.nl.

2. Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door stichting Kansarme Dieren. Deze worden hieronder toegelicht.

2.1 Nieuwsbrieven
Stichting Kansarme Dieren stuurt periodiek via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds informatief en anderzijds gericht op het werven van donateurs. Uw naam en e-mailadres wordt opgeslagen in een 'mailinglist'. Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor andere ontvangers en gegevens van andere ontvangers zijn niet zichtbaar voor u.

In elke nieuwbrief wordt vermeld hoe u zich kunt afmelden. U kunt zich aan- en afmelden voor de nieuwsbrief via info@kansarmedieren.nl of gebruik te maken van het contactformulier op de website www.kansarmedieren.nl.

2.2. Contact opnemen
Gesprekken - in persoon, telefonisch, per e-mail of contactformulier - worden vertrouwelijk behandeld.

2.3 Analytics
De website van stichting Kansarme Dieren verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het bezoek of de pagina's die u bezoekt.

3. Ontvangers
Stichting kansarme Dieren heeft bezoekers/geïnteresseerden en maakt dankbaar gebruik van donateurs. Wij zullen uitdrukkelijk toestemming vragen als wij donateurs willen bedanken op de website, Facebook-pagina of in het jaarverslag van stichting Kansarme Dieren. Als u hiermee niet akkoord bent, mag stichting Kansarme Dieren wel de donatie vermelden, maar niet van wie de donatie afkomstig is. Als u geen donateur meer wilt zijn, om welke reden dan ook, kunt u dat kenbaar maken via info@kansarmedieren.nl of gebruik te maken van het contactformulier op www.kansarmedieren.nl

De e-mail van stichting Kansarme Dieren wordt gehost bij Versio. Als u contact opneemt per e-mail wordt uw e-mail opgeslagen door de servers van Versio mail.axc.nl.

Een eventueel 'datalek' zal gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Opslag periode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door stichting Kansarme Dieren, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten of verantwoording zoals het jaarverslag, tenzij stichting Kansarme Dieren op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moet bewaren.

5. Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen digitaal beheerd.

De persoonsgegevens die door stichting Kansarme Dieren worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de computer van de stichting en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

6. Rechten

6.1 Recht op inzage
U heeft het recht om uw gegevens op te vragen die bij stichting Kansarme Dieren vastgelegd, beheerd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@kansarmedieren.nl of gebruik te maken van het contactformulier op de website www.kansarmedieren.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

6.2 Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door stichting Kansarme Dieren. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@kansarmedieren.nl of gebruik te maken van het contactformulier op de website www.kansarmedieren.nl.

6.3 Recht op verwijderen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij stichting kansarme Dieren vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten verwijderen van uw gegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@kansarmedieren.nl of gebruik te maken van het contactformulier op de website www.kansarmedieren.nl.

6.4 Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat stichting Kansarme Dieren niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via;
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

7. Plichten
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of het ontvangen van donaties. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan stichting Kansarme Dieren de betreffende dienst niet aanbieden.

Stichting kansarme Dieren behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer stichting Kansarme Dieren dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van stichting Kansarme Dieren te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

www.kansarmedieren.nl info@kansarmedieren.nl
adres: Plataanstraat 52 4005CZ Tiel
KVK nummer: 51808218

 Valid XHTML 1.0 Transitional