Steun ons

Wilt u een steentje bijdragen aan het welzijn van deze dieren zodat zij, evenals uw eigen huisdieren, een heerlijk leven krijgen, dan kunt u dat doen door een bijdrage te storten op bankrekening NL96 TRIO 0198 4304 34, ten name van Stichting Kansarme Dieren.
Onze Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 51808218.

De Belastingdienst heeft stichting Kansarme Dieren, met als vestigingsplaats Eck en Wiel, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Zie voor meer informatie: www.anbi.nl

Iedere donatie of gift gaat voor 100% naar de opvang, verzorging en medicijnen van de dieren.

U kunt ook donateur worden van het Adoptiefonds, dit houdt in dat u minimaal 30 euro per jaar doneert. Per dier hebben wij zo´n 12 adoptanten nodig.

Verder is het mogelijk om een regeling te treffen voor uw huisdier(en) wanneer u daar niet meer toe in staat bent en geen andere opvang heeft.


Steun ons

naar de website van Zooplus

Onze stichting is partner geworden bij de webwinkel Zooplus.
Wij ontvangen van de bestellingen die via deze link besteld
worden een bedrag, dus ook zo kun je ons steunen.

 Valid XHTML 1.0 Transitional